THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                        THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng trân trọng mời các ứng viên tiềm năng tham gia ứng tuyển chức danh Tổng Giám đốc, chi tiết như sau:

 1. Chức danh tuyển dụng: Tổng Giám đốc Công ty CP Saigonship Đà Nẵng
 2. Yêu cầu tuyển dụng:
 1. Đối tượng:
 • Đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
 • Nam/Nữ tuổi đời trên 30, còn trong độ tuổi lao động, sức khỏe tốt;
 1. Năng lực:
 • Có năng lực, kinh nghiệm quản lý điều hành Doanh nghiệp; đã từng giữ các vị trí trong Ban điều hành của Doanh nghiệp có quy mô vốn trên 20 tỷ đồng; trên 30 nhân sự;
 • Am hiểu các lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng (Mua bán, cho thuê container, nâng hạ và sửa chữa container; giao nhận vận tải đường biển, đường không, đường bộ quốc tế, nội địa; khai thuê hải quan…)
 • Có khả năng quản lý, khai thác, huy động nhân lực, tài lực và các nguồn lực khác để phát triển công ty;
 • Phải đảm bảo vì lợi ích của Công ty, cổ đông công ty theo quy định của pháp luật;
 • Có nhân thân tốt, rõ ràng; Không có tiền án tiền sự; Không thuộc diện cấm đảm nhận chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc và gắn bó lâu dài với Công ty.
 1. Mô tả công việc:
 • Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Công ty theo từng thời kỳ, dựa trên nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị giao.
 • Chịu trách nhiệm trước HĐQT, và pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo ủy quyền của HĐQT.
 • Tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao đảm bảo tính liên tục/ nhất quán khi triển khai các hoạt động SXKD Công ty.
 • Nhận, hoàn thành các chỉ tiêu và đăng ký chỉ tiêu thách thức trong hoạt động kinh doanh của đơn vị.
 • Giao chỉ tiêu cho các phòng/ ban/ bộ phận, điều phối nguồn lực; giám sát, rà soát đánh giá tiến độ việc thực hiện chỉ tiêu của CB.CNV và các sáng kiến ​​phát triển nhân sự tại đơn vị.
 • Xây dựng hình ảnh công ty bằng cách cộng tác với khách hàng, chính phủ, các tổ chức cộng đồng và nhân viên; thực hành đạo đức kinh doanh.
 • Xây dựng hệ thống đối tác, đại lý, khách hàng trực tiếp
 • Triển khai/ duy trì và kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ tại đơn vị.
 • Kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính.
 • Truyền thông, định hướng cho CB.CNV thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của đơn vị thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình, quy định.
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.
 • Thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, ngân sách đã được duyệt.
 • Thực hiện tốt các nghĩa vụ của người quản lý Công ty Saigonship theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty .

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

 1. Hồ sơ ứng tuyển gồm:
 • Sơ yếu lý lịch ứng viên
 • Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp chuyên ngành, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học…
 • Chương trình hành động của ứng viên nếu được tuyển dụng, …
 1. Địa điểm nhận hồ sơ:
 • Phòng Hành chính – Tổng hợp Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng: Khu B1-6 KCN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
 • E-mail: admin-mng@saigonshipdanang.com
 1. Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển: Đến hết ngày 01/07/2024.
Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com