BAN QUẢN LÝ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
 
BAN QUẢN LÝ CÔNG TY

TỔNG GIÁM ÐỐC
PHẠM VĂN HƯỞNG
 
Ngày sinh : 30/10/1984
Email: ceo@saigonshipdanang.com
Chuyên ngành: Cử nhân tài chính.

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ QUYẾT THẮNG
 
Ngày sinh : 17/09/1965
Trình độ chuyên môn :
·Kĩ sư điện
·Chuyên viên dịch vụ logistics


KẾ TOÁN TRƯỞNG
ĐẶNG THANH HƯNG
Ngày sinh : 05/02/1967
Email : acc-mng@saigonshipdanang.com
Trình độ chuyên môn :
·Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh.
·Chứng nhận Kế toán Trưởng.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
 
HUỲNH THỊ HƯƠNG
 
Ngày sinh : 01/07/1976
Trình độ chuyên môn :
·Cử nhân kinh tế.PHỤ TRÁCH BỘ PHÂN SALES

TRẦN HIẾU
 
Ngày sinh : 20/01/1974
Trình độ chuyên môn :
·Cử nhân ngoại thương.


          
Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com