ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Sáng ngày 20/05/2021, tại hội trường Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn, công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng |(SSC Đà Nẵng)  đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đến tham dự Đại hội có các cổ đông/người được ủy quyền của các cổ đông SSC Đà Nẵng. Đại hội do Bà Huỳnh Như Ý – Chủ tịch HĐQT; Ông Kiều Công Bình – Phó chủ tịch HĐQT; Ông Phạm Văn Hưởng – Tổng giám đốc công ty làm chủ tọa.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua một số nội dung quan trọng cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn 2021-2026 của SSC Đà Nẵng. 
Một số hình ảnh tại Đại hội

                                                                   


                                                                  

Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com