GIẤY PHÉP

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH
    
 
GIẤY PHÉP VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
         
                                                                            
GIẤY PHÉP VẬN TẢI CAMPUCHIA
 

 
GIẤY PHÉP VẬN TẢI QUỐC TẾ LÀO
 


Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 -  Fax : 0236.3937769
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com