Gửi mail cho chúng tôi

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGONSHIP ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST : 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com
Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com